BELGELER

FORTA-FERRO fiber donatıları, ASTM C-1116 “Fiber Donatılı ve Püskürtme Betonlar için Standart Şartname” ve TS EN  gerekliliklerine uygundur.

Türkiye’de kullanımı için DSİ (TAKK Dairesi), İTÜ, ODTÜ ve YTÜ (Yapı Malzemeleri Laboratuvarı) üniversitelerinden test raporları alınmıştır.

CE Belgesi alınmıştır.

Amerikan Sağlık Raporu vardır.

TS EN 14889-2 / 2006

ASTM C1609 / C1609M–10

Fiber Donatılı Betonlar için 3 Noktalı Yükleme Metodu ile

Eğilme Performansı Tespiti

ASTM C1399-07

Fiber Donatılı Betonlarda Ortalama Rezidüel Dayanım Testi

ASTM C 1399-98 Rezidüel Mukavemet

JCI SF4 Eş Değer Eğilme Dayanımı

standartlarına uygundur.